Йоханес КЕПЛЕР

Светът на природата, светът на човека и светът на Бога - всички те са в хармония помежду си | Йоханес КЕПЛЕР
Светът на природата, светът на човека и светът на Бога - всички те са в хармония помежду си | Йоханес КЕПЛЕР