Юкио Мишима

Никой не може да си представи колко добре човек може да лъже за състоянието на своето сърце ~ Юкио Мишима
Никой не може да си представи колко добре човек може да лъже за състоянието на своето сърце ~ Юкио Мишима