Юлия Гипенрейтер

Най-доброто наказание за детето е да го лишиш от нещо хубаво, а не да му сториш нещо лошо
Най-доброто наказание за детето е да го лишиш от нещо хубаво, а не да му сториш нещо лошо