Юрий БАЗИЛЕВ

В болното общество здравият смисъл се разглежда като диагноза ♥ Юрий БАЗИЛЕВ
В болното общество здравият смисъл се разглежда като диагноза ♥ Юрий БАЗИЛЕВ