за богатството от Епикур

Богатството не е това, което имаме, а това което ни радва ~ ЕПИКУР
Богатството не е това, което имаме, а това което ни радва ~ ЕПИКУР