За доброто и ценното в живота

Ще дойде ден, когато хората ще имат всичко, но няма да могат да си купят нищо от това, което има стойност ~ ВАНГА
Ще дойде ден, когато хората ще имат всичко, но няма да могат да си купят нищо от това, което има стойност ~ ВАНГА