За иронията

Хората предпочитат лесните решения, а да сътвориш зло е лесно | Йосиф БРОДСКИ 
Хората предпочитат лесните решения, а да сътвориш зло е лесно | Йосиф БРОДСКИ