За миговете и за настроенията Николай Хайтов

Мигът, веднъж отлетял - не се завръща | Николай ХАЙТОВ
Мигът, веднъж отлетял - не се завръща | Николай ХАЙТОВ