За развитието на личността

Развитието на личността е щастие, което се заплаща скъпо ~ Карл Густав ЮНГ
Развитието на личността е щастие, което се заплаща скъпо ~ Карл Густав ЮНГ