За сълзите в цитати

Човек плаче не защото е слаб, а понеже е бил силен твърде дълго време
Човек плаче не защото е слаб, а понеже е бил силен твърде дълго време