Задочните репортажи на България

Всеки знае да се смее другиму, но се иска характер, за да подиграеш себе си ~ Георги МАРКОВ
Всеки знае да се смее другиму, но се иска характер, за да подиграеш себе си ~ Георги МАРКОВ