западното „превъзходство“

По повод западното „превъзходство“ ~ Умберто ЕКО
По повод западното „превъзходство“ ~ Умберто ЕКО