Защо се самоубиват поетите

Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек! | Пеньо ПЕНЕВ
Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек! | Пеньо ПЕНЕВ