жени говорят за секс

Кокетка ~ жена без сърце, която води за носа мъже без мозък ~ Женското остроумие край няма…
Кокетка ~ жена без сърце, която води за носа мъже без мозък ~ Женското остроумие край няма…