Животът на философите Диоген Лаертски

По-добре да бъдеш беден, отколкото невеж ~ АРИСТИП
По-добре да бъдеш беден, отколкото невеж ~ АРИСТИП