♥ Когато жизнената ни енергия е изчерпана, болестите бързо се появяват