Жозеф дьо МЕСТР

Преувеличението е лъжата на благовъзпитаните хора ~ Жозеф дьо МЕСТР
Преувеличението е лъжата на благовъзпитаните хора ~ Жозеф дьо МЕСТР