Зиг ЗИГЛЪР

Най-здравословната от всички човешки емоции е благодарността ~ Зиг ЗИГЛЪР
Най-здравословната от всички човешки емоции е благодарността ~ Зиг ЗИГЛЪР