Змей Горянин епиграми

Свързали се чума със вампир, сътворили щастие и мир ~ Змей ГОРЯНИН
Свързали се чума със вампир, сътворили щастие и мир ~ Змей ГОРЯНИН