Джеръм К. Джеръм

Original %d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8a%d0%bc %d0%9a %d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8a%d0%bc 01
Понякога мъжът се чувствува по-добре без жената, както и жената - без мъжа ♥ Джеръм К. ДЖЕРЪМ