Джиду КРИШНАМУРТИ

Original krishnamurti 01
Сексът става проблем, когато няма любов ~ КРИШНАМУРТИ