Имануел Кант

Original %d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b5 %d0%b7%d0%b0 %d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8 01
Да чувстваме, значи да съществуваме ~ Великите умове за страстите човешки