каротата на старостта

Original vladimir yakovlev 01
Гробът на дивана по нищо не се отличава от обикновения гроб ~ Владимир ЯКОВЛЕВ