ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Original %d0%90%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%91%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be 01
Ако детето е нервно, най-напред трябва да се лекуват родителите ♥ Агния БАРТО