ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Original richard templar 01
Успехите в училище не гарантират успех в живота ~ Ричард ТЕМПЛАР