най-известните романисти

Original jules de goncourt 01
Да бъдете бременни с нищожеството - това са ужасните дни на хората на мисълта и въображението ~ Братя ГОНКУР