най-известните романисти

Original %d0%a3%d1%80%d1%81%d1%83%d0%bb%d0%b0 %d0%9b%d0%b5 %d0%93%d1%83%d0%b8%d0%bd 01
Гневът не може да бъде потискан безкрайно без да осакати и разяде душата ~ Урсула ЛЕ ГУИН