памет

Original %d0%91%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b0 %d0%97%d0%b5%d0%b8%cc%86%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba 01
Блюма ЗЕЙГАРНИК и непоносимият ефект на незавършените ситуации