„Йордан Радичков. Събрани съчинения“

Никъде не съм видял земя, по-голяма от моята, защото това е земя, която измерваме с човешката педя ♥ РАДИЧКОВ
Никъде не съм видял земя, по-голяма от моята, защото това е земя, която измерваме с човешката педя ♥ РАДИЧКОВ