6 септември

Заробването на последния паша е извършено от българския народ, от истинските съединисти ~ Захари СТОЯНОВ
Заробването на последния паша е извършено от българския народ, от истинските съединисти ~ Захари СТОЯНОВ