Петко Тодоров Франгов (1855 ~ 1931) е български свещеник, революционер, учител, книжовник и общественик. Учителства в родното си село Бяла черква, взема участие в Априлското въстание, като се присъединява към въстаническата чета на даскал Бачо Киро и поп Харитон и се сражава в епичната битка за Дряновския манастир. През 1879 г. Франгов става свещеник в църквата „Св. Димитър“ в с. Бяла черква – длъжност, която заема до края на живота си. През 1880 г. издава първата летописна книга за Априлското въстание (за Дряновската епопея), писана от участник с оръжие в ръка. През 1885 г. участва като свещеник - доброволец в Сръбско-българската война. От 1887 до 1889 г. е народен представител в 5-то Народно събрание. Спомените си за Съединението пише по покана на сподвижника на Дякон Левски, Иван Андонов, който ги публикува в книгата си „Съединението” (1929) под заглавие „Съединението – лични спомени”. 

(1855 ~ 1931)

Съединението – лични спомени 

Всички знаем като съвременници, че на шести септември 1885 година стана Съединението на Южна със Северна България.

На 7 септемврий същата година, сутринта рано 2 часа преди да съмне, камбаната на селото ни почна да звъни доста силно. Аз се пробудих от сън и си помислих, че може да е станало пожар в селото. Ала никакъв огън не се виждаше. Времето беше доста приятно, също пролетно. Аз бързешката се затекох в селската канцелария, дето сварих кмета ни Юрдан Матеев. Щом ме виде, той ме поздрави с думите: „Честито Съединение!”  „Радвам се, му отговорих аз, това нещо се очакваше”. Стражарин беше донесъл телеграмата, която прочетохме гласно. През това време камбаната не преставаше да бие, а на мегдана пред канцеларията се събра цялото село. Зарадвани всички от това известие, отидохме в църквата Св. Димитър да направим благодарствен молебен. След молебена, около десетина души, въодушевени, трогнати издън душа, решихме да отидем във Велико Търново. На заранта 8 септемврий пристигна в Търново от Варна Негово Височество княз Батенберг, посрещнат тържествено от народа. Вестта за Съединението беше обрадвала всички  това личеше и по лицата, и по движенията на няколкохилядното население, което се беше стекло от околните села и от махалите па Търново. Колкото се радваше населението от станалото събитие, толкова повече правителството предвиждаше опасността от страна на Турция, затова стана разпореждане да се събират доброволци и да се пращат към турската граница, защото нямахме достатъчно войска, която да спре нахлуването на турците в Тракия. В късо време се събраха доброволци, на драго сърце образуваха чети (легиони) и тръгнаха към турската граница.

През този ден пристигна от Пловдив депутация, начело с г-да д-р Янкулов и К. Калчев, да моли Негово Височество княза да замине час по-скоро за Пловдив, защото тракийският народ го очаквал с нетърпение. Правителството на Южна България било свалено вече. Князът и П. Каравелов решиха да заминат за столицата на Южна България заедно с депутацията. Народните маси в Търново се раздвижиха от изпращане и посрещане.

През него ден излезе прокламацията от княза, която се разпръсна между народа и из цялото княжество.

Народът, след известието за съединението на двете Българин, сякаш пламна от възторг. Млади и стари тутакси образуваха легиони доброволци и тръгнаха за турската граница. Не може да се опише радостта, възторгът.

Едно след друго почнаха да се явяват възвания между народа с насърчително съдържание. Войските, които бяха в Северна България, почнаха тутакси да заминават за Тракия. Жандармерията с околийските началници заминаха за Пловдив. Чуваше се, че турска войска се натрупала по границите, други говореха, че вече се отворил бой между нас и турците. Кого да слушаш, кого да вярваш  смутни времена! Всички слухове намерваха вярващи. Както и да е, нашите войски заминаха за турската граница като се предполагаше, че без друго ще има бой с петстотингодишния наш потисник. Целият български народ обърна очи към Тракия, гдето се предполагаше да бъде театърът на войната. Няколко души от Бяла черква се явихме при Стамболова в Търново да разменим думи, да поговорим за станалото вече съединение.

 Дали провъзгласяването на Съединението няма да навлече нещастие на отечеството ни?

 Не вярвам,  отговори Стамболов, султанът навярно предполага, че тази аларма е руска работа и затова надали ще се реши да обяви война на България.

 Ами ако обяви?

 Лошо е, но ще се помъчим да се разправим.

 Но това дело, като народно, не стана ли със знанието на великите сили?  попитахме ние.

 Може ли да бъде така, великите сили все с нас ли ще се занимават? Освен това, можем ли ние да съобщаваме такива работи на силите? То е наша вътрешна работа, която ще се мъчим да подкрепим, че каквото Бог даде.

 Ами князът как се отнесе към Съединението? Одобрява ли го?

 Май не беше по волята му. Той казваше да се почака още малко, но еднаж провъзгласено съединението, нямаше какво да се прави, трябваше да се подкрепи и той замина за Пловдив.

 Русите съгласни ли са да стане Съединението?

 Не, те не са съгласни и там е най-голямият калпазанлък на руската политика.

– Ако откажат помощта си в случай на война с турците, какво ще се прави?

 Ако те се откажат, сами ще гледаме да се разправим с турчина. Ние обявяваме войната като провъзгласяваме Съединението и ще се помъчим да отстоим на нашето дело.

Като каза това Стамболов и ние излязохме от дома му.

В особено едно напрегнато състояние се намервахме няколко дни. Едва след 13-15 дена небето на политическия ни хоризонт почна да се прояснява: от турската граница достигнаха известия, че турската войска не давала признак на войнствено настроение, макар да била се натрупала срещу българската граница,

Източник: saedinenieto.bg
Снимка: geni.com