8 ноември

Св. Архангел МИХАИЛ ╫ Небесният пълководец
Св. Архангел МИХАИЛ ╫ Небесният пълководец