„Гавриил и Михаил заедно с всички ангели пяха над Витлеем, когато се роди Христос.“ ~ Из „Софроние. Поучително Евангелие“

(Св. архангели Михаил и Гавриил, икона от XII-XIII в., манастира „Св. Катерина“ в Синай)

╫ Доказателство за чудотворните дела на архангелите Михаил и Гавриил

Михаил утеши Адам, когато той бил изгонен от рая, и го научи да обработва земята.

Михаил научи Авел да принесе на Бога жертва без недостатък от първородния си добитък.

Михаил пренесе Енох с тялото в рая и го  направи да не остарява и до днес.

Михаил съобщи на Ной за потопа и го научи да направи кораб и го управлява по време на потопа сред силните ветрове.

Михаил помогна на Авраам срещу царя на Содом и Гомор и му каза да напусне Халдея.

Михаил се яви на Агар в пустинята и й каза да се върне и изведе Лот от Содом.

Михаил задържа ръката на Авраам да не заколи Исаак и се бори с Иаков на пътя.

Михаил избави Иосиф от братята му, от жената на Потифар и му съобщи в затвора за гладните години.

Михаил избави Моисей от река Нил и извърши чудеса пред фараона.

Михаил пресуши морето, потопи фараона и поведе израилтяните с огнен стълб.

Михаил възпря ослицата на Валаам и я направи да говори с човешки глас.

Михаил помогна на Иисус Навин в Иерихон и спря слънцето за три дни, докато Навин свърши войнта.

Михаил помогна на Гедеон в боя и съобщи на Маной, когато му се родил силният Самсон.

Михаил уби Голиат, чрез Давид и се явил с гола сабя на Давида, като изби седемдесет хиляди от хората му.

Архангел Рафаил избави Товит от рибата, жена му от демона, и изцери баща му от слепота.

Михаил помогна на пророк Илия и го възнесе на огнена колесница.

Михаил изби за една нощ 85-хилядната асирийска войска на горделивия Рабсак.

Михаил избави тримата момци във Вавилон, Даниил - от лъвовете, и донесе Авакум да нахрани Даниил в ямата.

Михаил направил Навуходоносор на вол, който седем години пасъл трева, като говедо.

Михаил открил на пророците пророчество за бъдещето и помогнал на макавеите.

Божиите ангели са вършили това не само в древността, но и сега го вършат и закрилят всички християни.

Гавриил съобщи на Анна за раждането на Мария и на Захария - за зачатието на Иоан.

Гавриил благовести на Мария за зачеването на Христос и каза на Иосиф да приеме Мария.

Гавриил и Михаил заедно с всички ангели пяха над Витлеем, когато се роди Христос.

Гавриил съобщи на влъхвите да си тръгнат по друг път и каза на Иосиф да избяга с Христа в Египет.

Гавриил и Михаил разтърсиха земята при разпятието, възкресиха починали и затъмниха слънцето.

Гавриил и Михаил вървяха пред Христа, когато отиваше в ада, и викаха: „Вдигнете портите си, за да влезе Царят на славата“.

Гавриил и Михаил отвалиха камъка от Христовия гроб и съобщиха на мироносиците за възкресението.

Михаил размътваше водата в къпалнята Силоам, която даваше изцеление.

Гавриил утеши апостолите при Христовото възнесение и им съобщи за Христовото пришествие.

Михаил избави Павел и Петър от тъмницата и каза на Корнилий да кръсти Павел.

Михаил принесе Филип от Газа в Азот и порази Ирод, който бе изяден от червеи.

Михаил помогна на цар Константин, измери Византион с тръст и изобличи гордостта на Ираклий, когато идваше с честния Кръст.

Михаил помогна на мъчениците, докато ги мъчеха, и вършеше големи чудеса.

Михаил пазеше постниците и им носеше хляб, като на Павел Тивейски, Онуфрий, Евтимий и други.

Михаил и Гавриил пазят християните, водят грешните към покаяние и се молят на Бога да спаси целия свят.

Михаил и Гавриил ще събудят с глас на тръба всички починали и ще съберат Божиите избраници.

Ето колко добрини ни правят светите ангели. За това трябва да ги почитаме и да благодарим на Бога, Който ни е дал такива пазители. И да им се молим да ни защитят в смъртния ни час и да ни преведат от този свят в Небесното царство.

Из: „Софроние. Поучително Евангелие“, Софроний Епископ Врачански, 1806 г., изд. на Българска православна Църква, Западно и Средноевропейска Епархия, преписа и нареди отец Виктoр Ивaнoв-Цимeр, 2009 г. 
*Св. архангели Михаил и Гавриил, икона от XII-XIII в., манастира „Св. Катерина“ в Синай, pravoslavieto.com