Афоризмите на един българин

Качествата определят характера, а липсващите от тях - съдбата ♥ Стоян СТОЯНОВ
Качествата определят характера, а липсващите от тях - съдбата ♥ Стоян СТОЯНОВ