Александър ДЮМА –БАЩА

Жените никога нямат такава сила, както след поражение ~ Александър ДЮМА-БАЩА
Жените никога нямат такава сила, както след поражение ~ Александър ДЮМА-БАЩА