„Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.“

Тримата мускетари" и „Граф Монте Кристо" са романи, оформили вътрешния свят, любовта към приключенията и борбения дух у мнозина. Но освен вълнуващи истории Александър Дюма-баща ни завещава и немалко мъдри мисли:

На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.

Който е страдал дълго, трудно вярва на щастието си.

Всяко нещастие има две лекарства – времето и мълчанието.

Хора, които никога за нищо не питат, са най-добрите утешители.

Човекът е най-егоистичното от всички животни, най-самолюбивото от всички живи създания! Той е уверен, че той е единственият, за когото свети слънцето, земята се върти и смъртта покосява. Мравка, проклинаща Бога, изкачила се на стрък трева!

На щастието винаги липсва нещо. Адам сред Рая не е бил напълно щастлив и е отхапал онази злополучна ябълка, вселила в нас непреодолимото любопитство, което ни кара цял живот да тичаме подир неизвестното.

Често пъти минаваме покрай щастието без да го видим, без да го погледнем... или ако сме го видели и погледнали - то не сме го познали.

Рядко в малко момче може да се забележи обещание за мъж, но почти винаги в момиченце може да се види заплаха за жена.

Жените притежават безпогрешен нюх, те имат алгебра на собствените си изобретения, с помощта на които могат да ви обяснят всяко чудо.

Сърцето на жената е създадено така, че колкото и да е пресъхнало от предразсъдъците и изискванията на етикета, в него винаги остава едно плодородно и живо място – това, в което Бог е заключил майчината любов.

Жената е свещена. Жената, която обичаш, е двойно по-свещена.

На всички е известно, че пияните и влюбените имат свой ангел-хранител.

Ревността е глупаво чувство, което избуява като плевел, ако не се изтръгне от корен.

Приятелството е звезда, а любовта е само свещ. Ще възразите, че има различни видове свещи... но каквито и да са те, така или иначе изгарят. А звездата свети вечно.

Никое приятелство не може да издържи на изобличаването на тайна, особено когато тя уязвява самолюбието.

Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.

Само ненавистта ни кара да вършим толкова глупости, колкото и любовта.

Мъжеството винаги предизвиква уважение, дори ако това е мъжеството на врага.

Моят баща е едно голямо дете, което получих, когато бях съвсем малък.

Не дървото изоставя цвета, а цветът напуска дървото.

Как може малките деца да са толкова интелигентни, а възрастните – толкова глупави? Изглежда, че образованието причинява това.

Винаги имаме нравствено превъзходство над тези, чийто живот познаваме.

Никога не бъди изключение. Ако живееш сред безумци, трябва да се научиш и ти да бъдеш такъв.

В политиката... няма хора, има идеи; няма чувства, има интереси. В политиката не убиват човека, а отстраняват препятствия.

Колкото и добре да говориш, ако приказваш прекалено много, в крайна сметка ще започнеш да говориш глупости.

Нощните часове са тягостни за тези, които чакат или не спят.

Удобният случай идва с времето си, скъпи мой. Той е като постоянно удвояваща се миза: колкото повече се заложи, толкова повече ще спечелиш, щом знаеш да чакаш.

До деня, когато Господ ще удостои човека да му разкрие бъдещето, цялата човешка мъдрост се включва в тия две думи: Чакай и се надявай!

Моите мечти нямат граници, аз винаги искам невъзможното.

Снимки: commons.wikimedia.org