Александър Геров

Трябва в нещо да се вярва, в нещо хубаво и просто! | Александър ГЕРОВ
Трябва в нещо да се вярва, в нещо хубаво и просто! | Александър ГЕРОВ