Александър Нейл

Родителите, които затрупват с дарове, обичат децата си недостатъчно ~ Александър НЕЙЛ
Родителите, които затрупват с дарове, обичат децата си недостатъчно ~ Александър НЕЙЛ