Александър СОЛЖЕНИЦИН

Колко лесно е да живея с Тебе, Господи! Колко лесно е да вярвам в Тебе! | Александър СОЛЖЕНИЦИН
Колко лесно е да живея с Тебе, Господи! Колко лесно е да вярвам в Тебе! | Александър СОЛЖЕНИЦИН