Алексей Герман

Научи ме да откривам доброто там, където никой не го чака ╫ Молитвата на един възрастен човек
Научи ме да откривам доброто там, където никой не го чака ╫ Молитвата на един възрастен човек