Алиса в страната на чудесата

Ако не знаеш какво да кажеш, кажи го на френски! ♠ Мъдростта на АЛИСА
Ако не знаеш какво да кажеш, кажи го на френски! ♠ Мъдростта на АЛИСА