Размишленията на обичаната от деца и възрастни Алиса, чийто свят е пълен с чудеса и готови житейски рецепти.

– Би ли ми казал кой път да хвана оттук?
– Зависи накъде отиваш – отвърна Котака.
– Все едно накъде... – каза Алиса.
– Тогаз е все едно кой път ще вземеш – рече Котака.
– Само да стигна някъде… - добави Алиса, за да поясни.
– О, сигурно ще стигнеш – рече Котака, – но трябва да вървиш доста дълго...

Алиса разбра, че това не може да се отрече, и се опита да зададе друг въпрос:
– Какви хора живеят по тия места?
– В тая посока – рече Котака, като описа кръг с десния си крак – живее един Шапкар. А в тая посока – като замахна с другия – един Мартенски Заек. Иди при когото щеш. И двамата са побъркани.
– Но аз не искам да ида при побъркани – забеляза Алиса.
– А! Не може иначе - рече Котака. – Ние всички сме побъркани. Аз съм побъркан. Ти си побъркана.
– Отде знаеш, че съм побъркана! – каза Алиса.
– Сигурен съм - рече Котака, – иначе нямаше да дойдеш тука.

Не мога да се върна във вчера, защото тогава бях друг човек!

Започни в началото и стигни до края. Тогава спри.

Винаги щом изям нещо, веднага се случва нещо интересно!

Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл?

Докато мислиш какво да кажеш, прави реверанс! Това пести време.

Ако в стихотворението няма смисъл, толкова по-добре. Значи няма нужда да се мъчиш да го обясняваш.

Трябва да тичаш с всички сили, за да останеш на едно място, а за да стигнеш до някъде, трябва да бягаш поне два пъти по-бързо.

Не бива да смазваш часовника с краве масло.

Ако някои хора не се месеха в работите на другите, земята щеше да се върти доста по-бързо!

Де да можех да срещна един разумен човек за разнообразие!

Ако беше така – значи би могло да бъде, а ако би могло да бъде, значи би било, но тъй като не е, значи не е. Такава е логиката на нещата!

Първо раздай торта на всички, а после я режи!

Няма значение къде е тялото ми. Умът ми непрестанно работи. Колкото по-ниско се намира главата ми, толкова по-дълбоки са мислите ми.

Илюстрации: Sir John Tenniel (1821-1914), Alice and the Cheshire Cat, alice-in-wonderland.net