Андре-Мари АМПЕР

Пиши с едната ръка, а с другата се хвани здраво за одеждите на Бога ♥ Андре-Мари АМПЕР
Пиши с едната ръка, а с другата се хвани здраво за одеждите на Бога ♥ Андре-Мари АМПЕР