Андрей Максимов

Каквото очаква човек, това и получава
Каквото очаква човек, това и получава