Андрей МИРОНОВ

Всяка жена има характерните за милиционер черти – първо „Няма да стане!”, а после” Вървете след мен!” | Андрей МИРОНОВ
Всяка жена има характерните за милиционер черти – първо „Няма да стане!”, а после” Вървете след мен!” | Андрей МИРОНОВ