Анри Барбюс за живота и войната

Изкуството свърши, когато за него започнаха да плащат ~ Анри БАРБЮС
Изкуството свърши, когато за него започнаха да плащат ~ Анри БАРБЮС