Антъни Бърджес

Ако човек няма право на избор, той престава да бъде човек ~ Антъни БЪРДЖЕС
Ако човек няма право на избор, той престава да бъде човек ~ Антъни БЪРДЖЕС