Антарктика българска база

25-та Юбилейна Антарктическа експедиция
25-та Юбилейна Антарктическа експедиция