Артюр РЕМБО

Животът е фарс, който всеки е принуден да изпълнява ~ Артюр РЕМБО
Животът е фарс, който всеки е принуден да изпълнява ~ Артюр РЕМБО