Автобиографията на един йогин

ЙОГА е съвършен метод за сливане на тялото и духа, така че да образуват едно единство | Карл ЮНГ
ЙОГА е съвършен метод за сливане на тялото и духа, така че да образуват едно единство | Карл ЮНГ