За йога, която тренирайки частите на тялото, ги обединява в целостта на духа без да поставя граници между Изтока и Запада

Подобно на всяка друга наука, йога е приложима за хората от всеки климат и от всяка епоха. Теорията, която издигат някои несведущи автори, че йога е „неподходяща за жителите на Запада", е напълно погрешна и за съжаление е попречила на много искрени ученици да търсят нейните многообразни блага. Йога е метод за сдържане на естествената буйност на мислите, която в противен случай, без да прави разлика между хора и страни, не би позволила на никого да съзре истинската си природа като Дух. Йога не разграничава Изтока и Запада в по-голяма степен, отколкото целебната и безпристрастна слънчева светлина. Дотогава, докато човек притежава ум с неговите безпокойни мисли, ще има и всеобща необходимост от йога, или самоовладяване.

Йога не изисква никакво официално обвързване. Тъй като науката йога задоволява универсални потребности, тя има естествена универсална приложимост.

Един истински йогин може да остане верен на света, където е подобен на масло върху вода, а не на лесно подаващото се на разреждане мляко на недисциплинираното човечество. Да се изпълняват земните задължения, е наистина по-висш път, позволяващ на йогина, който умствено остава невъвлечен в егоистични желания, да играе ролята на доброволен инструмент на Бога.

Днес има множество велики души, които живеят в американски, европейски и други неиндуски тела, които, въпреки че може изобщо да не са чували думите йога и свами, все пак са истински образци за тези понятия. Посредством безкористно служене на човечеството, овладяване на страстите и мислите, всеотдайна любов към Бога или посредством голямата им способност за концентарция те всъщност са йоги, защото са си поставили целта на йога - самоовладяването. Тези хора биха могли да се издигнат още по-високо, ако бъдат обучени на науката йога, която позволява по-съзнателно насочване на ума и живота.

Някои западни автори невярно и повърхностно тълкуват йога. Нейните критици обаче никога не са я практикували. Сред тези, които задълбочено са отдали своята дан на уважение към йога, може да бъде споменат д-р К. Г. Юнг, известният швейцарски психолог.

„Когато един религиозен метод препоръчва сам себе си за „научен", той може да бъде сигурен, че ще има публика на Запад. Йога оправдава тези очаквания - пише д-р Юнг (Д-р Юнг участва в Индийския научен конгрес през 1937 г. И получава почетна степен от Калкурския университет). Съвсем независимо от обаянието на новостта и очарованието на полунепонятното съществуват основателни причини йога да намери много привърженици. Тя предлага възможността за контролируемо преживяване и по този начин задоволява научната потребност от „факти", а освен това поради своята широчина и дълбочина, поради своята древност, поради своята доктрина и метод, които обхващат всяка фаза на живота, тя обещава невъобразими възможности.

Всяка религиозна или философска практика означава психологична дисциплина, т. е. метод за умствена хигиена. Многостранните, чисто телесни процедури на йога (Тук д-р Юнг разглежда хатха-йога, специализиран клон от йога, който се занимава с телесни пози и техники за здраве и дълголетие. Хатха-йога е полезна и води до зрелищни физически резултати, но този клон от йога слабо се използва от йогите, склонни към духовно освобождение) също означават психологична хигиена, която превъзхожда обикновените гимнастически и дихателни упражнения, тъй като е не просто механистична и научна, но също така и философска. Тренирайки частите на тялото, тя ги обединява в целостта на духа, както съвсем ясно се вижда например в упражненията пранаяма, където прана означава както дихание, така и универсалната движеща сила на космоса.

Когато това, което човек прави, в същото време е и космическо събитие, тогава ефектът, изпитван от тялото (инервирането), се обединява с емоцията на духа (универсалната идея) и от тях се развива едно живо единство, което никоя техника, колкото и научна да е, не може да създаде. Практиката на йога е немислима и не би имала никакъв ефект без идеите, на които се основава йога. Тя съчетава телесното и духовното по един необикновено цялостен начин.

На Изток, където са били развити тези идеи и практики и където няколко хиляди години една непрекъсната традиция е създавала необходимата духовна база, йога е, както съм готов да повярвам, съвършен и подходящ метод за сливане на тялото и духа, така че да образуват едно единство, което едва ли подлежи на съмнение. Това единство създава психологическа нагласа, която прави възможна надхвърлящата съзнанието интуиция.

Наистина на Запад наближава този ден, когато ще се смята, че вътрешната наука за самоконтрол е също толкова необходима, колкото и външното покоряване на природата. Новата атомна епоха ще види как човешкият ум изтрезнява и се разширява посредством неоспоримата днес научна истина, че материята всъщност е сгъстяване на енергия. По-фините сили на човешкия ум могат и трябва да освободят енергии, по-велики от енергиите, затворени в камъните и металите, за да не би неотдавна освободеният материален атомен великан да въвлече света в безсмислено унищожение. (В Платоновия Тимей се разказва историята на Атлантида и се говори за напредналото състояние на научното знание на нейните жители. Смята се, че изчезналият континент е потънал през около 9500 г. пр. Хр. поради природен катаклизъм. Някои автори метафизици обаче твърдят, че атлантите били унищожени в резултат на злоупотребата им с атомна енергия. Неотдавна двама френски автори съставиха Библиография на Атлантида, изброявайки над 1700 исторически и други указания – бел.р.)

От: „Автобиографията на един йогин”, Парамаханса Йогананда, превод Антоанета Николова, изд. Лик, 1998
Снимка: Karl Gustav Jung, 1910, commons.wikimedia.org