баба и дядо

Една ми върза мартеница, друга ми върза тенекия ~ ГАРЧО и селският модернизъм по Пруст
Една ми върза мартеница, друга ми върза тенекия ~ ГАРЧО и селският модернизъм по Пруст